ČASOPIS HORIZONT

 • 20.12.2016 09:40

  Renatin týden

  Milí Přátelé,

  dovolte mi, abych vás přivítala naposled v tomto roce, kdy vrcholí požehnané období Vánoc.  Vánoce  jsou ve své podstatě stmelujícími svátky, které nás všechny činí pokornějšími, vstřícnějšími, láskyplnějšími.

  Celá Zem doslova obkvétá Kristovskou energií, která jako květiny v zahradě zavoní všude.
  I tam, kde se neslaví, neboť ani ignorováním a jinou vírou je nemožné vyhnout se této vůni.
  Láska totiž voní, jak se říká, na sto honů, nechat se ovlivnit a zjihnout je tím největším Darem, který si sami sobě můžeme dát.

  Po úplňkové energii ze 14.12. se až do konce roku bude rozlévat silná energie Luny, která vytahuje na povrch člověka vše, co zůstalo uvíznuto v Duši. 
  LÁSKA TOTIŽ VYPLAVUJE NA POVRCH VŠE, CO JÍ NENÍ PODOBNÉ...
  Den za dnem si každý z vás může sám na sobě všímat jistých reakcí, které obnovují dávné vzpomínky, mnohdy velmi nepříjemné, jindy nádherné, na které jsme již zapomněli.
  Z těch krásných máme nabrat inspiraci a obnovit si ten pocit, kdy jsme opět věřili v Život, jeho spravedlnost a cítili jsme opravdovou podporu Nebes.
  Z těch opačných si máme v sobě uvědomit, zda-li je vše již v pořádku a uštědřené lekce jsme pochopili. Nic se totiž neděje jen tak, bez Vyššího Záměru, vše je opravdu dokonale řízené a stále se vzpouzet a obviňovat okolí či dokonce Boha je holý nesmysl...

  Každý z nás si na to jednou přijde, to vám mohu slíbit, tak, jak to bylo kdysi mně slíbeno a já jen nechápavě kroutila hlavou, proč jsem tak "bita". Ano, někdy to dlouho trvá, než člověk pochopí a konečně se přestane vzpouzet, neboť pokud má v sobě silné geny předků a svých numerologických hodnot data narození, karmických záměrů a v neposlední řadě síly svého Vyššího určení samotného Ducha, pak člověk prochází tolika životními situacemi a zkouškami, až odpadne poslední kousek otlučené skořápky své sebeochrany a ZCELA SE VZDÁ...

  Naučit se chápat během této doby, kdy se má uklonit a nastavit druhou tvář a kdy naopak se má ozvat a říci ne, je velmi důležitou životní lekcí. Zároveň si však pohlídat věc nejdůležitější - nepoplést pořadí...:)
  Jistě mně nyní chápete, jak je toto myšleno. Konečně vzdání se není pak o člověku bez sebevědomí, ušlápnutém, bojácném, se sklopenýma očima či ušima, ale o Člověku, který se umí přímo dívat do očí bez energie pohrdání, která je mu již zcela cizí...
  Jeho pohled je jasný, plný Lásky, i když je zrovna napadený, obviněný z čehokoliv.
  Umí mlčet ve správný čas, umí mluvit ve správný čas a hlavně, opět již umí nepoplést pořadí kdy se co hodí...

  Milovaní, vy všichni, kteří umíte již vidět v těchto řádcích to, co mnozí ještě neumějí, prociťte si nyní ten pocit, kdy si můžete již s úlevou vydechnout, neboť jste to, čemu se říká - VĚDOMÍ  LIDÉ...

  Jste solí a kořením pro naší Zemičku, nádhernou Planetu, která nám byla dána pro daný čas Člověka. Neboť člověk vládne Zemi a když se rozhlédnete všude kolem, zjistíte, že nemůžeme být na sebe pyšní... Všichni jsme součástí Jednoho Božího Celku, proto všichni jsme spoluzodpovědní za to, jak to s naší Zemí vypadá...
  Až bude na Zemi vládnout ČLOVĚK, poznáme to všichni. Neboť se moudře budou využívat její Dary, všechny vládní korporace se rozpadnou a začne se tvořit nová Společnost, jejímiž společnými jmenovateli budou Láska ke všemu a ke všem a tudíž absolutní Mír, který bude vládnout našim srdcím...

  Je to jediná, nejpřirozenější energie, která ve Vesmíru je. Naše ego si přisvojilo právo na sobecké přivlastnění této Lásky. Proto se z ní stala Láska na prodej, tržní energie, se kterou se doslova kupčí.
  Kupujeme si něco za něco, zapomněli jsme na to, jak je přirozené stále neočekávat, že nám druhý musí za naši pomoc energii vrátit. Zapomněli jsme na to, že Vesmírná Rovnováha to zajišťuje sama, neboť všechny poklady, které si ukládáme v Nebi, půjdou za námi na Zem ve správný čas.

  A tak dáváme dárky dle toho, v jaké hodnotě jsme je dostali od druhých... Anebo je nedáváme vůbec, protože jsme je od druhých také nedostali... Je to smutné a někde uvnitř sami v sobě to víme, že je to tak... Společnost nás to naučila, ale kdo je to společnost? Jsme to MY SAMI !

  Prosím, nečekejme, až začnou ti druzí, jedinou pomocí Světu jsme v tuto chvíli MY! Začněme s maličkostmi, sami na sobě, třeba začněme zdravit člověka, kterého nezdravíme. Jen proto, že on je mladší a že by měl vědět, co se sluší a patří. Kdo přišel na tato pravidla? Nenosíme snad Boží pravidla v sobě ve svém nitru od nepaměti? Cožpak jsme opravdu zapomněli, odkud jsme přišli? Cožpak v našem Domově se rozlišujeme podle titulů a krásy či jiných statutů? 

  Přišel čas již žít Život na Zemi takový, po jakém všichni do jednoho toužíme. Přišel čas na odhalení Mystérií, které máme každý v sobě, taháme je stále ve svých inkarnacích a nevíme, co s nimi, protože jim nerozumíme a hlavně, nerozuměli by mi ti druzí... Teď je už možno jim porozumět, neboť Boží Láska je tak intenzivní, že jí nemůže nevnímat největší bezvěrec, jaký kdy tu žil!
  Naráží na Ní absolutně všude, jen chtít vidět a chtít slyšet, podvolit se Intuici v sobě a ejhle - najednou tečou slzy po tváři a ani nevíme proč...

  Ona spouští stavidla našich slz, očistných, láskyplných slz, které čistí tisícileté války a násilí, znásilňovanou Přírodu, to drancování ve jménu stále vyšších zisků.
  Každý z nás má jeden žaludek, jedno tělo, chrám, ve kterém bydlí Duše. Kolik toho potřebujeme? K čemu potřebujeme nákladná luxusní obydlí a auta, k čemu stále více věcí, které jen zaplňují harampádím naše okolí, neboť se nám za chvíli omrzí?

  Mysleli jsme si, že věci nás naplní. Dají nám jistotu, dají nám sebeúctu a sebelásku. Ano, krutě jsme se mýlili. Mnozí jsme již na to přišli, mnohé to ještě čeká. To rozčarování při účtování se Životem, kdy ego si přivlastňuje zásluhy, kolika lidem v Životě pomohlo, ale nakolik sis, člověče, pomohl sám?... Miluješ se, umíš si odpouštět, vidíš v druhém bratra svého?...

  Takové otázky nám všem budou naskakovat mnohem častěji, neboť již přišel ČAS...

  Mystérium Vodnářského Věku se odhaluje... Začíná nejintenzivnější období veškerého Života na Zemi. Začíná nový Devítiletý cyklus celistvý v Nové Zemi, pro kterou stojí bojovat a zamýšlet se nad každým naším dnem, jestli ho žijeme ve Vděčnosti za vše, co nám poskytuje! Však bojem svého ostří Meče Pravdy, nezapomeňte, ne jinak!

  Přátelé, dovolila jsem se takto rozepsat, neboť se tímto psaním nejen v tomto roce s vámi loučím. 
  Všem vám děkuji, kteří jste strávili nepromarněný čas u těchto řádků týden co týden, děkuji vám za sdílení, za vaše láskyplné reakce, kterých se mi dostávalo a dostává jako největšího Daru.

  Přeji vám všem Požehnané Kristovy svátky, nechť si prožijete nejen u Štědrovečerního stolu velké Díky za vše, čeho se vám dostává. Prosím, vzpomeňte na všechny, kteří jsou osamocení, nemocní, bez základních jistot... Souciťte a pomodlete se za ně. Děkuji.

  Do Nového roku vám přeji každý den prožitý v Lásce a ve Zdraví, v plném přítomném okamžiku svého Vědomí, které nejlépe ví, co zrovna je pro vás potřebné.
  V srdci se však rozloučit nemůžeme, to je nemožné, jsem s vámi navždy a vy se mnou. Tak to je a tak to bude.

  Děkuji vedení Horizontu za možnost být s vámi všemi touto formou, jsem velmi vděčná.

  VĚTA KAŽDÉHO DNE – NECHŤ VŠECHNY BYTOSTI ŠŤASTNY JSOU…

  S láskou a požehnáním

  léčitelka Renáta Rowena*

Všechny články

Záznamy: 1 - 1 ze 41
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Články v novinách - Region Karviná

Články v novinách - rozhovor

Kontakt

Renáta Rowena
Písek 522
739 84 Písek u Jablunkova
okres Frýdek-Místek

777 312 137

ALTERNATIVA

MAPA

 

DOMEČEK VDĚČNOSTI

MAPA

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode