Renatin týden - 18.01 - 24.01

18.01.2016 05:42

Milí,

jsem ráda opět s vámi:)
Dnes se zamyslíme nad léčitelstvím, jako takovým. Jakou máme pověst? Všeobecně. Tak, jako je dobrý a ten méně dobrý lékař, podobně je to s námi. A co si pod pojmem "dobrý" představujeme? Je zakořeněný názor, od pradávna, že léčitelé mají Dar samotného Boha, proto se takto nazývají. Málokdo však ví, co za tímto Darem stojí...

Opravdoví léčitelé jsou zkoušeni po všech stránkách, jsou vystavení všemožným situacím, aby se sami naučili je v první řadě pochopit a v druhé je uchopit a zvítězit nad nimi bez toho, aby bojovali. Dar nedar, vnuknutí silného pocitu, který nelze ingnorovat, mimosmyslové vnímání, které je spíše v počátcích nepředstavitelnou hrůzou, ježto nelze popisovat těm, kteří neví, o co se jedná...Většinou jsou tito léčitelé, mezi které sama patřím, na hranici smrti, než - li Života. Přežít se doslova dá jen silným jedincům, kteří ustojí nesnesitelné bolesti těla i duše, deprese, jenž se zásadně léčí na psychiatrických klinikách a mnohdy končí ústavní léčbou do konce inkarnace.
Tyto ústavy jsou plné takto "probuzených" lidí, kteří se zbláznili. Měla jsem kdysi k tomu jen krůček...

Jedině obrovská víra a touha Žít, nekonečné modlitby a prosby mohou vzkřísit tohoto jedince. A pak teprve začíná studium, nekonečné hodiny v četbách a inspiracích svatých knih, v meditacích a hlavně v praktických situacích, které jsou neustálou tématikou tomuto člověku, jenž má vyšší Poslání.Ovlivňovat tak nejprve svou rodinu, pak své okolí, časem čím dál širší veřejnost může jedině ten, který svůj Dar přijal s obrovskou pokorou a navždy je srozuměn, že na něj budou platit poněkud jiná a přísnější měřítka, než na kohokoliv druhého. A přitom má a musí žít prakticky, aby hlavně v tomto skládal zkoušky a byl všem lidem co možná nejblíž, neboť jedině tak jim může rozumět a bude umět v Duši najít zablokovaná místa, která se uvolňováním uzdravují.
Neboť vyléčit někoho, aniž by ten dotyčný pochopil, proč byl nemocný, není pomocí. Nemoc se tudíž vrací, třeba jiná, jako další varování, že se vyléčil jen následek, ale ne příčina. Od toho jsou lékaři, kterých si važme a děkujme jim, však příčinu dokáže vyléčit jen léčitel a to ještě za vstřícnosti klienta, který se bude snažit jít naproti léčiteli na půl cesty.

Nekonečná trpělivost a Láska léčitele, opravdového, který nikoho nesoudí, je pokorným a přitom sebevědomým a v plné Milosti vůči sama sobě, svým životním omylům a zkušenostem, které se mu nevyhýbají, umí zvyšovat léčivé vibrace každého člověka, kterého potká. Nemusí na něj pokládat ruce, stačí ho jen vidět či vstoupit do biopole tohoto léčitele, aniž by kdo věděl, že je to léčitel,  nadechnout se jeho "vzduchu",  a ihned pookřeje:)

Opravdovost tohoto léčitele je zkoušena takovým způsobem, který si člověk nevědomý neumí ani představit. Proto soudit a ukazovat prstem, že "bere peníze" za své služby, když dostal Dar, je nevhodné. Chápu však, že kdo neví, neumí si toto vše představit. Tito totiž nemohou mít klasické zaměstnání a po večerech "léčit" či přednášet, jejich pracovní doba je 24 hodin denně, i když odpočívají, což je jejich doslova "povinnost", pracují neustále mentálně. A mimochodem se zodpovídají "svému jedinému nadřízenému", Bohu samotnému.

Nechť si každý na základě sympatií sám vybírá, ke komu půjde a jestli vůbec je schopen věřit praktikám v těchto vodách. V dnešní době, kdy je Svět doslova zamořen neustálým stresem, je v první řadě potřeba naučit se být klidným, vnitřně stabilným.
Proto prosím čtěte to, co je kvalitou a ne odtahováním od svých problémů do problémů jiných - viz televize, poraďte se se svým tělem, co vám říká, jak reaguje na jisté podněty včetně stravy, naučte se být sama sobě tím nejlepším Přítelem a Léčitelem.
Pak se vše uvolní a začnete dýchat, v důvěře v pomoc Boží, i když je zpočátku víra slabá, aktivuje se záložní Zdroj v srdci, ve kterém dlí samotný Bůh...

VĚTA TÝDNE

USTUPUJI BOHU Z CESTY, DOVOLUJI SI, ABY SKRZE MNĚ TVOŘIL ZÁZRAKY...

S láskou a požehnáním
léčitelka Renáta Rowena*
www.renatarowena.cz

Zpět

Kontakt

Renáta Rowena
Písek 522
739 84 Písek u Jablunkova
okres Frýdek-Místek

777 312 137

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode