Renatin týden - Téma: Schizofrenie - Popření sama sebe

01.02.2016 13:29

 

RENATIN TÝDEN - Téma: Schizofrenie - Popření sama sebe
(Vychází každý týden v časopisu HORIZONT)

Milí,
dnes bych se ráda na vaše přání věnovala tématu onemocnění schizofrenií. Co si pod tímto názvem máme představit? Z lékařského hlediska se jedná o "rozštěpení osobnosti", paranoické stavy spojené s depresemi a úzkostmi.
Léčí se psychofarmaky a mnohdy hospitalizací. Člověk je většinou již celoživotně pod dohledem lékařů a neustálým užíváním léků.

Za každým onemocněním se skrývá příčina, ježto pramení ze situací, které nejsou zvládnuty v nadhledu. Čím víc je jedinec citlivý, tím víc jej společnost a místo s lidmi, ve kterém žije, ovlivňuje. Každý z nás si nese stopu své inkarnace s osudovými předurčeními, které si předsevzal pochopit a zvládnout. Všichni ve svém programu duše se toužíme stát tolerantními ke všemu a ke všem, odpouštějícími a hlavně milujícími, neboť toto je naprostá naše samozřejmost.

Odvrácením se do strany iluze tmy vzniká rozpor v mysli, která se rozdvojuje v pocitu toho "lepšího Já" a "horšího Já".

Dle popisu bychom museli být schizofrenici všichni, neboť každý v sobě cítí podle svých emocí tzv. našeptávače, který vše mírní, hladí, omlouvá a soucítí v kotrastu s tím, kdy se vzedme hladina emocí opačných v hněvu až nenávisti, chorobnému strachu z budoucnosti, v závisti a žárlivosti, prostě ve všem negativním vůči přirozenosti Života jako takovému.

Jakmile dojde k prohlubování do extrémů bolestí ublížení ať již ve zneužívání slabších či nemožnosti unést osudové zvraty, dojde k tzv. psychickému bloku, který může být uložen v podvědomí po celý život. V návaznosti ve stupňovaném prožívání nesmíření se s jistými situacemi, jejich nepřijetím, vzniká doslova zmatek v rozlišení, co je správné a co nikoli, vnímání reality jako takové se rozpadá do časových dimenzí, které prolétávají Vědomím člověka. Pokud se dotyčný nerozhodne z hloubi své Duše doslova volat o pomoc Milost, může zažít tzv. rozpad osobnosti, kdy neví, co je a co není reálné.

K tomu může dojít i u silně věřících, kteří volají Boha o pomoc, aby se nepomátli, pokud si to vůbec stačí uvědomovat, ale rozhodně mají větší šanci obrovskou touhou být ve svém srdci a vše zvládnout jiným způsobem, než standartním způsobem lékařským.

Ve světě energií totiž dochází k neustálému výsevu energií z člověka jak v pozitivním charakteru, tak v tom opačném. Velký stres či traumatizující událost poškodí jemněhmotná těla v auře, která jsou přirozenou ochranou každého z nás. Aura má specifické barvy jednotlivých čaker, každá nemoc jí poznamená "protrhnutím" či narušením v barevném spektru. Psychicky nemocný člověk je pro léčitele "viditelný" již napohled. Pokud je to v Boží vůli, může nemocnému auru zacelit a posílit jej v jeho Cestě navedením na ní.

Však v první řadě jde o to odstranit příčinu tohoto onemocnění a ne jí potlačit! Čili spolupráce léčitele a nemocného je bezpodmínečná.

Sama jsem svědkem mnohých uzdravení, však každý případ je specifický a vyžaduje jinak dlouhý časový úsek. Důležitý je pocit důvěry k léčiteli, neboť -

VĚTA TÝDNE - SÍLA VÍRY ČINÍ ZÁZRAKY...

Pokračování na toto téma příště.
 

Milí,

vítám vás u pokračování v dalším týdnu na téma schizofrenie.
Minule jsem vám popsala stav "rozštěpení osobnosti" na základě traumatizujících a nezvladatelných situací, většinou v dlouhodobějším časovém úseku, kde se již člověk dostává do bludného kruhu svých myšlenkových procesů.
Aurické pole je natolik narušeno, že vznikají trhliny, vzniknuvší neuvěřitelným vnitřním chaosem sebedestrukce a hlavně nepřijímáním sama sebe v kompletní celistvosti osobnosti jako takové.
Hlasy, které tyto stavy doprovázejí, jsou vnímány jako navigující vnitřní pobídky, které jsou velmi vzdálené přítomné realitě.

Uvěřením této iluzi vznikají doslova pomatané reakce, které jsou velmi nepříjemné a ohrožují na životě v první řadě dotyčnou bytost. Ta se dostává do šíleného strachu, že by mohla uposlechnout radám "cizího hlasu" a udělat něco nepředloženého. Podáváním léků se stavy často zmírní, ale zůstávají někde nepořešeny, jen potlačeny. Duše si žádá své, potřebuje odblokovat mnohdy vzpomínku z dávných vtělení, která se otevřela zážitkem podobným či připomínkou ze života tohoto. Obrovský chaos je velmi vyčerpávající a bere člověku mnoho sil, oslabuje imunitní systém, snižuje schopnost vnímat fyzickou bolest a pocity horka či chladu.

Z vlastní zkušenosti vím, že opravdová touha a prosby o pomoc bývají vyslyšeny. Samozřejmě znovu připomínám, že každý případ je individuální a že jen oddaný a silný jedinec, který ihned od počátku si začíná uvědomovat, že se s ním děje něco nepředloženého, si může Milost vyprosit. Proste, bude vám odpovězeno, klepejte, bude vám otevřeno...

Ostatní by měli vyhledat pomoc co nejdříve, když si opravdu neví rady sami se sebou a začínají být nebezpeční jak sami sobě, tak ostatním. Neb rozklad osobnosti může vést až k sebevražedným rozhodnutím.

Chci upozornit dnes již na časté odblokovávání tzv. regresní terapií. V hladině alfa podobné hypnóze, se člověk vede např. do bodu ranného dětství, prenatálního věku či minulých inkarnací, kde se hledá příčina problému, která vyústila v trauma. Ne vždy je tato metoda uplatňována pod odborným dohledem "dobrého člověka", čímž mám na mysli nazaujatým, nesoudícím a opravdu milujícím všechny lidi.
Tato práce je natolik zodpovědná, že by se v žádném případě neměla konat na základě nějakého kurzu či osvědčení, neboť na toto se dostává "papír" jen a jen výhradně od samé Božské Prozřetelnosti, kdy léčitel přistupuje k tomuto odblokování s velkou zodpovědností a hlavně nechává skrze sebe působit samotnou Boží sílu, která ho vede.

Stává se, že ke mně přijdou klienti po regresi jiného "léčitele" ještě v horším stavu, než v jakém byli. Zvláště u dětí je toto nebezpečné, neboť se pootevírají vhledy jednotlivých částí Duše a nemusí se zpětně správně uzavřít. Vzniká zmatenost, neschopnost prakticky se zařadit do života. Následky jsou odstranitelné za přítomnosti naprostého stavu Nepodmíněné Lásky, která obsahuje všechny esence k rozpuštění strachových faktorů a pouzavíráním pootevřených dveří ve Vědomí.

Drazí, všechny psychické stavy jsou odrazem naší Duše, našeho nitra. Zvládnout je můžeme v první řadě přijetím. Přijetím a pochopením, že vše, co zažíváme, slouží k našemu růstu. Nikdo nás netrestá, Bůh už vůbec ne! Vše si předséváme sami, zákon akce i reakce je nezničitelný, je jedno, po jak dlouhé době a zda-li si to pamatujeme. Vesmírné zákony neošidíme.

VĚTA TÝDNE - KDO NEZAŽIL PROHRU, NEMŮŽE SE STÁT VÍTĚZEM...

S láskou a požehnáním
léčitelka Renáta Rowena*
www.renatarowena.cz

Zpět

Kontakt

Renáta Rowena
Písek 522
739 84 Písek u Jablunkova
okres Frýdek-Místek

777 312 137

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode